EKED/LOTO UYGULAMALARI HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?


Yayın Tarihi: 03.12.2018 21:54 Güncellenme Tarihi: 13.02.2019 11:04
İş Güvenliği
EKED/LOTO UYGULAMALARI HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

EKED/LOTO Prosedür, Uygulama ve Ekipmanlarına ilişkin aşağıdaki makale:  “Occupational Health & Safety Review Online” Yayıncılıktan alıntılanmış ve Dynamic’safe TR tarafından tercüme edilmiştir.

LOCKOUT – TAGOUT (LOTO) ÜZERİNE KISA BİR BRIFING

“Occupational Health & Safety Review Online” Yayıncılık ailesi olarak bu sayımızda LOTO  (Çevirenin notu: Türkçe de yaygın olarak kullanılan kısaltılmış tanımı ile EKED) ile ilgili bazı ana başlıkları tekrar hatırlatmak ve kullanıcıların hafızalarını tazelemek bakımından hazırladığımız makalemizi aşağıda bulacaksınız. Özellikle hatırlatmak isteriz ki LOTO ile ilgili makalelerimiz 50 Eyaletlerimizde ve birçok yabancı ülkede büyük ilgi ile okunmakta ve çoğu kez başvuru referansı olarak da kullanılmaktadır.

EKED/LOTO UYGULAMALARI HANGİ ALANLARDA KULLANILIR? :

Bu konuda yanlış bilinen bir noktaya hemen açıklık getirelim:  EKED/LOTO Ekipman ve Prosedürlerinin endüstriyel bir uygulama olarak görülmesi büyük bir yanılgı oluşturur. Kurumsal olan her faaliyette LOTO/EKED olmalıdır. Uçak fabrikasındaki kaynak robotu veya petrol platformundaki tahliye vanası tabii ki LOTO/EKED kapsamındadır. Peki, neden bir hastanedeki röntgen cihazı, bir okuldaki fotokopi makinesi veya bir catering mutfağındaki yüksek ısılı ocak ve kuzineler bakım onarım esnasında LOTO/EKED uygulamalarının bir parçası olmasın? Gökdelenin camlarını silerken kullanılan vinç-asansör LOTO/EKED konusu değil midir? Hastalar kontrolsüz kalmış binlerce volt akımdan zarar görmezler mi? Öğrencileri elektrik çarpmaz mı? Aşçılar basınçlı buhar veya yüksek ısılı gazlara karşı muafiyet mi taşırlar? Camları silen işçiler 44. Kattan düşerlerse paraşütle mi inerler yere? Bu kadar açık ve basit işte: Bakım-Onarım ve Revizyon-Refit sürecinde Kontrolsüz Enerji Tehlikesinden herkesi korumalıyız.

EKED/LOTO UYGULAMALARININ AMACI NEDİR? :

Tehlikeli enerjinin kontrol altına alınmamış olması nedeniyle her yıl binlerce insan yaralanmakta ya da yüzlerce insan maalesef ölmektedir. Kilitleme ve Etiketleme -LOTO/EKED- Ekipmanları ve Prosedürleri, makine, alet, cihaz ve donanımların faaliyetlerini oluşturan aktif veya depolanmış enerjiyi ortaya çıkarması ya da aniden çalışması sonucu, meydana gelebilecek tehlikeleri önleyerek, insanların yaralanmasını engellemek amacıyla kullanılır ve hazırlanır. Tehlikeli enerji birçok farklı tipte olabilir: Elektrik, Hidrolik, Mekanik, Termal, Kimyasal vb.

EKED/LOTO UYGULAMALARI ZORUNLU MUDUR? :

Evet zorunludur..!

  • İş kanununa göre zorunludur
  • Kurumsal güvence yani İşveren bakımından zorunludur
  • Sigorta uygulamaları kapsamında zorunludur
  • İnsani ve Vicdani olarak zorunludur

 

EKED/LOTO UYGULAMALARI HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER:

Bu bağlamda tanımlamamız gereken iki ayrı kavram vardır:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile doğrudan ilgili olanlar veya Profesyonel olarak konuya hâkim olması gerekenler
  • Çalışanlar ve Hizmet Verenler olarak LOTO/EKED konusunda global bilgisi olması gerekenler

Birinci paragrafta yer alan kişilerin bu konuya ilişkin yetkin eğitimden ve bazı hallerde geçerli sertifikasyon programlarından geçmiş oldukları varsayılmaktadır. İkinci paragrafta yer alanlar için ise en azından bir işyeri eğitimi ve /veya kursu önerilmektedir. LOTO/EKED konusuna modern dünyada hiç kimse duyarsız kalamaz çünkü Kurumlar ve Kişiler açısında hayati önem taşır.

Şimdi birkaç paragrafta EKED/LOTO uygulamaları hakkında bilmemiz gerekenlerden kısaca bahsedelim:

EKED kısaltmasının açılımı ve tanımı: Makine veya ekipman ile enerji kaynağı arasındaki bağlantı doğru şekilde kesildikten ya da izole edildikten sonra, makine ya da ekipman Etiketlenmeli, Kilitlenmeli, Emniyete alınmalı ve Denenmelidir. Prensip olarak, ilgili tüm çalışanlar işe başlamadan önce bu Prosedürü uygulamakla yükümlüdür.

Etiketle: Kilidin kimlik bilgisi ve makine ya da Ekipmana takıldığı tarihi gösteren bilgilendirme Kilitle: Makine veya Ekipmanın LOTO/EKED Ekipmanı ile fiziksel anlamda kilitlenmesi.
Emniyete al: Tehlikeli alanda kimsenin olmadığı ve kilit, etiketin ve özel EKED Donanımının kontrolü
Dene: Makine veya Ekipmanın gerektiği gibi enerjiden kesildiğinin test edilerek denenmesi.

LOTO / EKED uygulaması temelde bir üçgen oluşturur; Yetkili Çalışan: Bakım veya onarım çalışması için kilitleme ve/veya etiketleme yapan kişi. Enerji İzole Etme Aparatı: Enerjinin taşınmasını ya da açığa çıkmasını engelleyen özel Ekipman ve donanım. Kilitleme ve Etiketleme: Enerji izole etme aparatının üzerine, Prosedürlere uygun olarak kilit ve/veya etiket uygulanması işlemi.

LOTO / EKED Uygulama Ve Ekipmanları ile ilgili güncel bir gelişme: LOTO / EKED / OSHAS Prosedür ve uygulamaları için yenilikçi bir kavramın gelişmiş ülkelerde hızla önem kazanmasıdır. Bu kavram; VSB (Velocity in Safety Business) olarak adlandırılmakta.

Anılan teknik terminoloji kavramı, temel olarak OSHA (veya OSHAS) iş güvenliği yükümlülükleri ve LOTO / EKED uygulamaları Prosedürleri çerçevesinde yine LOTO / EKED Ekipmanları bakımından "Donanım Bütünlüğü" sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin çabuk ve seri halde uygulanmasını sağlamaktadır.  Örneğin; Dynamic'safe ürün yelpazesi bu içeriğe fazlası ile sahip olup, yeni akımın öncülüğünü yapacak pek az marka ile birlikte "Donanım Bütünlüğü"nü sağlamaktadır.

“Occupational Health & Safety Review Online” Yayıncılık ailesi olarak, her sayımızda mutlaka LOTO (EKED) konusuna birden çok makale ve haberle eğiliyoruz ve konuyu değişik açılardan izlemeye devam edeceğiz. Başarılı LOTO (EKED) uygulamalarınız ve “İşletme içi LOTO Geliştirme” bildirimleriniz için sayfalarımız sizlere açık. İlginiz için teşekkür ediyor, gelecek sayımızda buluşmak üzere sağlık ve güvenlik diliyoruz.