Tedarikçiler
Diller
Para Birimi
Atlantech Güverte Marin Tekne Bayraklar 0
Atlantech Güverte Marin Tekne Bayraklar

Marin Bayraklar üzerine bir inceleme: Bayraklar Kimliğimizdir..

Tenezzüh Tekneleri ve Ticari Deniz Araçlarında kullanılacak Deniz Bayrakları için Deniz, Rüzgar, Tuz, Su ve Korozyon etkisinin çok yüksek olduğu Zorlu Açık Hava Koşullarına bağlı olarak yüksek kalite ve üretim standartları gerekiyor. Gemi bayraklarını farklı kılan özellikler vardır.

Marin bayraklar kullanım alanlarının özelliği nedeni ile genel kullanımdaki Kapalı alan bayraklarından ve seri üretim olarak üretilen baskılı standart Açık Hava Bayraklarından ayrılırlar.

Bayrak üretiminde kullanılan kumaşlar ne yazık ki çoğu zaman gerekli niteliklerin çok uzağındadır. Konu ile ilgili Üreticilerin, Toptancıların ve Perakendecilerin ucuz maliyet üzerinden aşırı kar çabaları kaliteye yansımış ve kumaştan başlayarak, dikiş, baskı, bağlama eleman ve malzemelerine kadar giden ürün tamamlama zincirinde ne yazık ki verimli neticeler elde edememelerine yansımıştır. Bu durum da tabii olarak tüketiciyi etkilemekte ve kullanıcılarda bir memnuniyetsizlik oluşturmaktadır.

Devamını oku »
Loto Eked Vana ve Valf Kilitleme ve Etiketleme Ekipmanları 0
Loto Eked Vana ve Valf Kilitleme ve Etiketleme Ekipmanları

“EKD Pacific Worlwide: issue 2017/10” yayınından alıntılanmış ve Dynamic’safe tarafından tercüme edilmiştir. İngilizce terminoloji olan LOTO – Lockout/Tagout tabiri bu makalede Türkçe EKED olarak geçmektedir.

Etiketleme Kilitleme Prosedürü ve LOTO EKED talimatı ile uyumlu ekipmanların kullanılmasında önemli konulardan biri de Vana ve Valf Kilitleme ve Etiketleme Ekipmanlarının nitelikleri, eked prosedürü uyumlulukları ve duruma özel bir ekipman grubu olması nedeni ile nitelikli ve konunun uzmanı üreticiler tarafından üretilmiş olmasıdır.

Başka bir deyişle Vana ve Valf Kilitleme ve Etiketleme Ekipmanları nasıl olmalıdır?
Bu tarif genel eked açılımı içeriğinde esas kavramı oluşturan ve  makinelerin normal koşullar altındaki temizlik işlemleri ile periyodik kontrol amaçlı ya da arıza halinde bakım onarım çalışmaları sırasında ve ayrıca makine ve ekipmanların enerji kaynaklarının iyi izole edilmemesinden, çalışanın kontrolü dışında bir başkası tarafından açılmasından, beklenmedik bir şekilde enerji yüklenmesinden, biriken enerjinin boşalmasından doğacak iş kazalarının önlenmesi için kullanılmakta olan Kilitleme ve Etiketleme Sistemi global çalışmaların sürecinde Vana ve Valf Kilitleme ve Etiketleme Ekipmanları nı teknik dizayn ve kullanılan malzemeler açısından tanımlamış ve bu süreç boyunca kilitleme etiketleme ekipmanları üreticileri belirlenen normlarda Vana ve Valf Kilitleme ve Etiketleme Ekipmanlarını, gerekli tüm nitelikleri kapsayacak şekilde üreterek kullanıcılara sunmuşlardır.

Devamını oku »
Eked kilitleri, Eked kilit çoklayıcıları ve Türkçe Eked etiketleri 0
Eked kilitleri, Eked kilit çoklayıcıları ve Türkçe Eked etiketleri

“EKD Pacific Worlwide: issue 2017/10” yayınından alıntılanmış ve Dynamic’safe tarafından tercüme edilmiştir. İngilizce terminoloji olan LOTO – Lockout/Tagout tabiri bu makalede Türkçe EKED olarak geçmektedir.

Etiketleme kilitleme prosedürü ve haritalandırması, günümüz endüstriyel faaliyetlerinde İş Güvenliği ve İş kazalarını önlemek başta olmak üzere, kurum kültürü ve çalışan kişi bakımından İSG kavramı ile bütünleşmekte ve kritik bir yer tutmaktadır.  eked prosedürü (loto prosedürü) ve eked haritalandırma bu kavramın ilk adımını oluştururkenbir diğer önemli adım ise eked eğitimi ve buna bağlı olarak da eked talimatı  içeriğiile devam eder. Çok geniş kapsamlı olan eked nedir?  veya başka bir deyişle ve uluslar arası teknik tabiri ile “lock out tag out nedir?” sorusunun fiziksel mevcudiyeti ise eked ekipmanları konusu teoriden uygulamaya geçer ve somut olarak bir uygulama oluşturur.

Çünkü kilitleme etiketleme ekipmanları, eked uygulamasının anahtarıdır.

Her ne kadar eked eğitimi, etiketleme kilitleme prosedürü, etiketleme kilitleme talimatı,

etiketleme kilitleme yönetmeliği gibi teorik argümanlar uygulamaya yol ve yön gösterse de, esas olarak malzeme kilitleme etiketleme ekipmanları önplana çıkmakta ve loto eked kilitleme sistemleri açılımınınbelki de en etkin bölümünü oluşturmaktadır.

Devamını oku »
Kilitleme etiketleme Eked elektrik ekipmanları 0
Kilitleme etiketleme Eked elektrik ekipmanları

“EKD Pacific Worlwide: issue 2017/10” yayınından alıntılanmış ve Dynamic’safe tarafından tercüme edilmiştir. İngilizce terminoloji olan LOTO – Lockout/Tagout tabiri bu makalede Türkçe EKED olarak geçmektedir.

LOTO Lockout/Tagout (Türkçe adlandırması ile EKED), iş ve çalışma ortamlarında; tehlikeli enerji kaynaklarının bir makine, ekipman ve donanım üzerinde bakım, onarım ve montaj/demontaj çalışmaları gerçekleşmeye başlamadan önce ve tüm süreç boyunca tehlikeli enerjiyi kontrol altına almakta ve sıfır enerji durumuna getirmekte kullanılan Uluslar Arası yöntemdir.

Kilitleme etiketleme prosedürü kurumsal bir norm olarak ele alındığında, “Enerji Kesme-Kilitleme ve Verme” uygulamalarının her enerji noktasında ortak çalışmaları sürdürülürken, kilitleme etiketleme ekipmanları seçimi de kullanılan prosedürle uyum sağlamalıdır. Bir başka deyişle bir taraftan eked prosedürü uygulanma maksadı, diğer taraftan ise gerçek nitelikli eked ekipmanları kullanımından imtina edildiği hallerde etiketleme kilitleme yönetmeliği uygulamasından bahsetmek mümkün değildir.

Devamını oku »
İŞ TULUMU 0
İŞ TULUMU

İŞ TULUMU

Söz konusu iş sahaları içerisinde hem iş güvenliği hem de rahatlık olduğunda bizler en iyi kalitede olan iş kıyafetlerini üreten bir firmayız. İşçi tulumları ürünlerimizi de son derecede kaliteli olan bir şekilde üretiyoruz. Bu tulumların gerek oldukça kullanışlı olmaları, gerek son derecede kaliteli olmaları gerek ise de oldukça uygun fiyatlar ile piyasaya sürülmeleri gibi özellikler firmamızın ismini oldukça nitelikli kılmaktadır. Bizleri tercih ederek bizlerden bu son derecede kaliteli olan kıyafetleri alan müşterilerimiz aldıkları ürünlerden son derecede memnun kalacaklardır. Bizler için müşterilerimizin memnuniyetleri her zaman için ön planda tutulan bir durum olduğundan dolayı da böylesine özel bir şekilde iş kıyafetlerini üreterek ihtiyacı olan müşterilerimize sunuyoruz.

Oldukça güvenilir bir şekilde işçi tulumlarını üretmekte olan bir firma olarak bizler en kaliteli olan kumaşları kullanıyoruz. İşçilerin çalışmaları esnasında oldukça rahat hareket etmelerini amaçlıyoruz. Bu nedenden dolayı da işçi tulumu üretimimizi en iyi kalitede olan kumaşlar ile yapıyoruz. 

Devamını oku »
EKED LOTO KİLİTLEME NEDİR ? 0
EKED LOTO KİLİTLEME NEDİR ?

“Dynamicsafe Monthly Review Article” makalesinden alıntılanmış ve Dynamic’safe-Türkiye tarafından tercüme edilmiştir. Makale içeriğinde yer alan Kilitleme etiketleme ekipmanları uygulama görselleri Dynamic’safe TR arşivinden alınmış olup, açıklayıcı bir argüman olarak kullanılmıştır.

LOGOUT / TAGOUT YANİ EKED (ETİKETLE KİLİTLE EMNİYETE AL DENE) NEDİR?

EKED, makinelerin veya ekipmanların bakımı ve onarımı ve taşınması esnasında , tehlikeli enerjilerin kontrol edilmesi sürecidir. Herhangi bir enerji kaynağının, o enerji kaynağı ile iletişimi olan makine, cihaz ve ekipmandan izole edilerek, uygun bir eked donanımı ile bakım, onarım, taşıma esnasında tehlikeli enerjinin engellenmesi, ilgili makine ve ekipmanın özel eked kilitleme aparatı ile emniyete alınması, özel eked kilidi ile kilitlenmesi, özel eked etiketinin konması ve süreç sonunda sorumlu kişi (ler) bu etiket ve kilitleri açarak ekipmana tekrar enerji verinceye kadar izolasyonun devam ederek enerjinin açılmamasını sağlayan süreci kapsar.

Devamını oku »
EKED - LOTO UYGULAMALARI NASIL GELİŞTİ 0
EKED - LOTO UYGULAMALARI NASIL GELİŞTİ

“Consignation et Normes Universales” makalesi OSHA uzmanı Ismael Coplan tarafından kaleme alınmış olup; “Publicité Bailly” yayıncılık Kasım 2017 sayısında yayınlanarak ve Dynamic’safe Türkiye tarafından alıntılanarak tercüme edilmiştir. NOT: Türkiye Eked uygulamala ve tanımlarına son paragrafta atıf yapılmıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Prosedür ve Standartları kapsamında EKED – Etiketle Kilitle Emniyete al Dene uygulamaları için detay çalışması no: 11

 EKED - LOTO UYGULAMALARI NASIL GELİŞTİ:

Tehlikeli Maddelerin Kontrolü Yönetmeliği 1982 yılında A.B.D. İş Sağlığı ve Güvenliği OSHA Kurumu tarafından, işyerinde bulunan makine ve ekipmanlara düzenli bakım hizmeti veren işçilerin korunmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirildi.Başlangıçta LOTO  Lockout-Tagout kavramı bir prosedür önerisi idi.

Başlangıçta LOTO  Lockout-Tagout kavramı bir prosedür önerisi idi.

Daha sonra, LOTO uygulamalarının getirdiği başta sağlık ve daha sonra sosyal ve ekonomik faydaları hızla ortaya çıkınca LOTO yönetmelik haline getirildi

Devamını oku »
LOTO – EKED GÜNCEL GELİŞMELER 0
LOTO – EKED GÜNCEL GELİŞMELER

“Consignation et Normes Universales” makalesi OSHA uzmanı Ismael Coplan tarafından kaleme alınmış olup; “Publicité Bailly” yayıncılık Kasım 2017 sayısında yayınlanarak ve Dynamic’safe Türkiye tarafından alıntılanarak tercüme edilmiştir. NOT: Türkiye Eked uygulamala ve tanımlarına son paragrafta atıf yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Prosedür ve Standartları kapsamında EKED – Etiketle Kilitle Emniyete al Dene uygulamaları için detay çalışması no: 12

 LOTO – EKED GÜNCEL GELİŞMELER:Günümüzde grafik yaklaşım, kilitleme-etiketleme için endüstri standardıdır. Birçok işveren Loto programlarını ve Loto prosedürlerini resimlere eklemenin yararlarını görüyor. Çalışanın doğru bağlantı kesicilerini bulmasını, Loto ekipmanı hızlı bir şekilde kilitlemesini ve kesinti süresini azaltmayı kolaylaştırır.

Devamını oku »
Samsung Muadil Toner 0
Samsung Muadil Toner

Samsung Muadil Toner

Samsung baskı teknolojilerinde oldukça ileri seviyede olan bir firma olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde çok sayıda firma Samsung marka baskı makinelerini kullanmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak ise, Samsung marka tonerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Orijinal toner malzemesinin oldukça yüksek fiyatlı olması, baskı sektörüyle ilgili olan firmaları farklı arayışlara itmektedir. Samsung muadil toner malzemesi en mantıklı alternatif seçenek olarak baskı firmalarının karşısına çıkmaktadır. Zira muadil toner malzemesi orijinal toner malzemesiyle eşdeğer özellikte olmasına rağmen çok daha uygun fiyatlıdır. Bundan dolayı pek çok firma Samsun muadil toner ürünlerini tercih etmektedir.  Tonerin kaliteli olması yapılan işin daha güzel olmasını ve kullanılan yazıcının daha uzun süre kullanılması anlamına gelmektedir. Firmamız muadil toner temini konusunda oldukça tecrübeli bir firmadır. Muadil toner temini konusundaki tecrübesini Samsung muadil toner malzemesinin satışına yansıtan firmamız, hem yüksek performans sağlayan hem de uygun fiyatlı Samsung muadil tonerleri müşterilerin beğenisine sunmaktadır.

Devamını oku »
Lexmark Muadil Toner 0
Lexmark Muadil Toner

Lexmark Muadil Toner

Orijinal toner malzemesinin yüksek fiyatlı olması, baskı sektörüyle ilgili olarak iş yapan firmaları farklı arayışlara itmektedir. Muadil toner ürünlerinin firmaları tasarruf etme noktasında önemli avantajlar sunduğu bilinmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak pek çok firma, muadil toner malzemesini kullanmayı tercih etmektedir. Bu durum Lexmark marka baskı makinelerini kullanan firmalar içinde geçerli olmaktadır. Lexmark muadil toner ürünleri, orijinal toner malzemesiyle eş değer ürünlerdir. Gerek baskı kalitesi olarak gerekse Lexmark marka baskı makineleriyle uyumlu çalışma olarak muadil tonerler yüksek performans sergilemektedir. Firmamız muadil toner ürünlerinin satışındaki deneyimini Lexmark muadil toner ürünlerine de yansıtmaktadır. Bu doğrultuda hem kaliteli hem de uygun fiyatlı Lexmark muadil tonerler müşterilerimizin kullanımına sunulmaktadır.Muadil toner malzemesi orijinal toner malzemesi ile eşdeğer özellikte olan, dolum toner ürünlerinden çok daha güvenli bir malzeme olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Toner üretim teknolojilerinin gelişmesi sayesinde son derece yüksek performans sergileyen Lexmark muadil toner ürünleri piyasaya sunulmuş durumdadır.

Devamını oku »
Canon Muadil Toner 0
Canon Muadil Toner

Canon Muadil Toner

Muadil toner, orijinal toner malzemesiyle eş değer özellikte olan, ancak orijinal toner malzemesinden çok daha uygun fiyatlı olan ürünlerdir. Son zamanlarda orijinal toner malzemesinin fiyatlarının yüksek olması baskı sektöründe yer alan firmaları, muadil toner kullanımına yönlendirmiştir. Muadil toner malzemesinin yüksek performans sergiliyor olması, baskı kalitesinin yüksek olması ve fiyatlarının uygun olması bu ürünlere olan talebin artmasında etkili olmaktadır. Günümüzde baskı sektöründe en çok tercih edilen baskı makineleri arasında yer alan Canon, son derece kullanışlı makiler üretmektedir. Canon marka baskı makinelerinin çok kullanılıyor olması, Canon muadil toner ürünlerine olan talebin artmasına da neden olmaktadır. Firmamız artan bu talebin karşılanması noktasında uluslar arası kalite standartları çizgisinde bir hizmeti müşterilerine sunmaktadır. Canon muadil tonerler söz konusu olduğunda firmamızın etkin bir hizmeti sunduğu bilinmektedir. Zira firmamızdan satın alınan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.

Devamını oku »
HP MUADİL TONERLER 0
HP MUADİL TONERLER

HP Muadil Toner

Muadil toner malzemesi orijinal toner malzemesi ile eş değer olan üründür. Orijinal toner malzemesine göre muadil tonerin çok daha uygun fiyatlı olduğu bilinmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak pek çok firma muadil toner malzemesini tercih etmektedir. Firmamız HP muadil toner malzemesinin temini konusunda oldukça etkili bir hizmeti müşterilerine sunmaktadır. Muadil toner malzemesinin perakende ve toptan satışı hususunda iddialı olan firmamız, en kaliteli ve kullanışlı HP muadil toner ürünlerinin satışını online olarak yapmaktadır. Muadil toner malzemesi, gelişen üretim teknolojileri sayesinde kaliteli baskıların oluşturulması noktasında orijinal tonerlere denk bir şekilde performans sergilemektedir. Orijinal tonerlerle eş değer kalitede olan muadil tonerlere olan talep günden güne artış göstermektedir. Firmamız bu talebin karşılanması noktasında müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmeti müşterilerine sunmaktadır.

Firmamız orijinaline denk olan HP muadil toner malzemesinin online olarak satışını yapmaktadır. Toptan HP muadil toner ürünlerinin satışı söz konusu olduğunda pek çok oldukça uygun fiyat seçeneklerini müşterilerimize sunmaktayız. HP muadil tonerlerin özelliklerine bakıldığı zaman;

Devamını oku »
Brother Muadil Toner 0
Brother Muadil Toner

Brother Muadil Toner

Muadil toner deyince, orijinal tonerlere göre daha ekonomik fiyata alınabilecek malzeme aklımıza gelir. Muadil kelimesini, bir şeyin eşiti, benzeri ya da eşdeğeri olarak tanımlayabiliriz. Bu bakımdan muadil tonerlerin orijinali ile eşdeğer fonksiyon eda edebileceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar orijinal olmasa dabrother muadil toner, üstün performans sağlamaktadır. Muadil tonerler, yeniden dolum tonerlerle de karıştırılmalıdır. Fabrika çıkışlı ve ambalajlı olması yönüyle de yeniden dolum tonerlere göre oldukça güvenli bir malzemedir. Brother muadil toner malzemesi üreticisinden farklı bir üretici firma tarafından orijinal tonerin özelliklerine uygun olarak üretilmektedir. Hem güvenilir olması hem de ucuz olması malzemesinin tercih edilmesinde etkili olmaktadır.

Firmamız olarak, brother toner ürününün model ve özelliklerine bağlı kalınarak üretilen brother muadil toner ürününü, güvenle müşterilerimize sunuyoruz. Sıklıkla tercih edilen ürünün birçok tercih nedeni vardır. Bu nedenler şu şekildedir;

Devamını oku »
EKED İŞ GÜVENLİĞİ ETİKETLER 0
EKED İŞ GÜVENLİĞİ ETİKETLER

EKED LOTO İş Güvenliği Ekipmanları Uzmanı Mrs. Amanda O’Neil in “Worker’s Health” TV röportajından Dynamicsafe tarafından alıntılanmış ve Dynamicsafe Türkiye tarafından tercüme edilmiştir.

THERE YOU GO.. LOCKOUT/TAGOUT WARNING TAGS & IDENTIFICATIONS

EKED KİLİTLERİ.. PEKİ YA EKED ETİKETLERİ !?

The Control Of Hazardous Energy (Lockout/Tagout) 29Cfr 1910.147 – Osha Uyumlu

Yüksek profilli LOTO EKED uygulamaları bakımından sosyal ortamlarda eked etiketlerinin önemi:

Devamını oku »
EKED LOTO İş Güvenliği Kilitleri 0
EKED LOTO İş Güvenliği Kilitleri

EKED LOTO İş Güvenliği Uygulamaları Uzmanı Mr. William Casagrande nin “Philadelphia Safe” isimli dergiye verdiği röportajdan Dynamicsafe tarafından alıntılanmış ve Dynamic’safe Türkiye tarafından tercüme edilmiştir.

EKED KİLİTLERİ İÇİN RENKLERLE TEHLİKELİ ENERJİ KAYNAKLARI TANIMLAMASI

Dünyada gittikçe daha ön plana çıkan LOTO uygulamaları ile bağlantılı özel eked ekipmanları ve özel eked malzemeleri konusunda Mr. Bill Casagrande aşağıdaki bilgileri bizimle paylaştı.

Devamını oku »
Kesilmez Eldiven Nedir? 0
Kesilmez Eldiven Nedir?

Kesilmez Eldiven Nedir?

İş güvenliği alanında kaliteyi önceleyen firmamız, el güvenliğinin önemli bir parçası olan kesilmez eldiven konusunda da kaliteli ürünleriyle müşterilerine hizmet sunuyor. El güvenliği iş güvenliğinin temel bir unsurudur. El güvenliğinde kullanılan iş eldivenlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Kaynak eldiveni, kesilmez eldiven, yanmaz eldiven ve ya ısıya dayanıklı eldiven gibi çeşitleri bulunuyor. İş ortamına ve çalışma koşullarına göre farklı birçok eldiven çeşitlerimizde ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz. Çalışanlar genelde el hissini kaybettiği gerekçesiyle eldiven kullanmak istemezler. El hassasiyetine göre eldiven üretilmeye çalışılsa da tam bir sonuç almak mümkün değildir. Bu nedenle işin mahiyetine göre birçok eldiven çeşidi ortaya çıkmaktadır. Firmamızda her iş alanına göre istediğiniz türde eldiven bulabilirsiniz.

Avrupa birliği ve kişisel koruyucu donanım yönetmeliği tarafından belirlenen risk guruplarına göre tüm eldiven çeşitleriyle sizi firmamıza bekliyoruz. Genel olarak bu konuda bilgi verecek olursak, iş eldivenlerini risk derecesine göre üç guruba ayırmak mümkündür. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Devamını oku »
Eked Loto Ürünleri 0
Eked Loto Ürünleri

İlk adımı EKED Prosedürleri ve Haritalaması olan bu konu, işletmelerde tehlikeli enerji kaynaklarının bakım ve onarım esnasında güvenli olarak kapatılması kurallarını ve uygulamalarını kapsar. EKED Prosedürleri ve Haritalama ciddi bir ihtisas işidir. Herkes yapamaz. Bu konuda eğitim, tecrübe ve mutlaka bir Uluslar arası Eked Ekipmanları tedarikçisi ile çalışılmalıdır. Kurumlar; sadece cam giydirme cepheli, parlak resepsiyonlu binalar yapıp, hoş sekterler çalıştırmakla ilerleyemez. İnsan sağlığı başta olmak üzere, iş kazalarına engel olacak tedbirleri de almalıdırlar. Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği içeriği kapsamında; Eked yani Etiketle Kilitle Emniyete al Denetle çalışmaları ile ilgili ilerlemeler yurt sathında hızla gelişmektedir. Eked yani Global tabiri ile LOTOEked Haritalama ve Prosedürleri ile başlar ve devamında Eked İş güvenliği ekipmanları ile uygulamaya dönüşür, Eked İş güvenliği eğitimleri ile olgunlaşır. Eked çalışmaları her adımında VSB kavramı ile paralel gider. 2016 yılında Global İş emniyeti ve iş sağlığı panel ve konferanslarında öne çıkan VSB (Velocity in Safety Business) kavramı henüz çok yenidir. Ancak bu yeni kavramın içeriğine ekd.web.tr de göz atabilir ve VSB uyumlu Eked Loto ekipmanları için eked malzemelerinin önde gelen markası Dynamic’safe den bilgi alabilirsiniz.

Devamını oku »
Atlantech Kilitleri 0
Atlantech Kilitleri

Lock-on safe or hop-off rob” isimli orijinal makaleden onlinesatinal.com.tr isimli web platformu tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve Türkiye tüccar ve kullanıcı profillerine uyumlu şekilde güncellenmiştir:

Kilitlemek bu günlerde önemli. Kilitlemezseniz hemen götürüyorlar. Zaten süper kalabalık ortamda süper kalabalık ve renkli hırsız profilleri ile ortalık yıkılırken tedbirli olalım. Kilitlemek; hırsızlığa karşı bilinen çarelerin en eskilerinden biri. Tabii ki vahşi bir köpek bulundurabilir, birtakım eşyalarınızı kalın halatlarla bağlayabilir, gece-gündüz hiç uyumadan başında bekleyebilir, buzdolabının altına dürtebilir, küçük çalınıkları ince kağıtlara ve albenili tülbentlere sarıp hurç içine tıkabilir, hatta kimi zaman komşuya veya yakın akrabaya güvenle emanet edebilirsiniz. Fakat tehlike hala oradadır.

Devamını oku »
Bungee yani ahtapot bagaj lastiği 0
Bungee yani ahtapot bagaj lastiği

“Bungee Cords & Lashing Straps Magazine-issue 2017/07” “Tie-it Logistics Publishers” den Atlantech Corp. tarafından kısmen alıntılanmıştır.

İyi bungee yani ahtapot bagaj lastiği neden önemli, nereden alınır, nasıl kullanılır?

İyi Bungee, Sağlam Ambalaj.. İyi Bungee, Güvenilir Nakliye.. İyi Bungee, Kırılmamış Eşya.. İyi Bungee, Pratik İstifleme.. İyi Bungee, iyi kalite.. İyi Bungee, İşte Atlantech..

Devamını oku »
EKED İÇİN RENKLERLE TEHLİKELİ ENERJİ KAYNAKLARI TANIMLAMASI 0
EKED İÇİN RENKLERLE TEHLİKELİ ENERJİ KAYNAKLARI TANIMLAMASI

Türkiyede gittikçe daha ön plana çıkan EKED Prosedür ve Haritalandırma

uygulamaları ve ekipmanları konusunda aşağıdaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Hakan KELEŞ’e ulaşmak için: e-mail: destek@onlinesatinal.com.tr  GSM: +90 532 1671440

EKED İÇİN RENKLERLE TEHLİKELİ ENERJİ KAYNAKLARI TANIMLAMASI

The Control Of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)  29 Cfr 1910.147 – Osha Uyumlu

Gelişen toplum; Endüstrileşmeyi ve buna bağlı olarak tüm Üretim Yapılanmalarını gittikçe daha yaygın ve etkin kılmaktadır. Üretim geniş anlamı ile sadece “Sanayi Üretimi” anlamından çok daha geniş ölçeklidir ve “İş Kazası” ve buna karşı tedbirler bütününü oluşturan “İş Sağlığı ve Güvenliği”, sadece fabrika ortamındaki endüstriyel üretim olarak dar anlamda alınamaz. Bu manada, tarlada çalışan bir işçi biçer-döver veya traktör karşısında iş kazasına karşı risk altındadır. Bir dalgıç, depolanmış basınçlı tüplere karşı, bir hemşire klinik ortamda elektrikli ekipmanlara ve bir otelin teknik elemanı sıradan bir tesisat onarımında bile İş kazası riski taşır. Bu nedenle EKED Uygulamaları ve Ekipmanları artık hızla yaygınlaşmaktadır.

Devamını oku »
EKED LOTO Kilitleme Etiketleme: Tehlikeli Enerjilerin Kontrolü 0
EKED LOTO Kilitleme Etiketleme: Tehlikeli Enerjilerin Kontrolü

EKED-LOTO İş Güvenliği Uygulamaları Uzmanlığı

Türkiyede gittikçe daha ön plana çıkan EKED Prosedür ve Haritalandırma

uygulamaları ve ekipmanları konusunda aşağıdaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Hakan KELEŞ’e ulaşmak için: e-mail: destek@onlinesatinal.com.tr  GSM: +90 532 1671440

LOCKOUT/TAGOUT PROSEDÜR ve HARİTALAMA

The Control Of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)  29 Cfr 1910.147 - Osha Uyumlu

Lockout / Tagout (LOTO) - Kilitleme Etiketleme (EKED) Nedir?

EKED (LOTO), bir makine ya da ekipman üzerinde yapılacak bakım,onarım, montaj, de montaj ve/veya benzeri çalışma gerçekleşmeye başlamadan önce, tehlikeli enerjiyi kontrol altına almakta ve sıfır enerji durumuna getirmekte kullanılan bilimsel ve işlevsel yöntemdir. Sanayi çalışanları için potansiyel risk teşkil edebilecek pek çok enerji kaynağı vardır. Bu yüzden, ABD ve Avrupa İş Yeri Düzenlemeleri ve takiben gelişmiş ülkelerdeki Yasal ve Sosyal Sorumluluk içerikleri; makine ve diğer iş ekipmanlarının enerji kaynaklarından yalıtılmasını ve kaza sonucu yeniden çalışmasını önleyecek şekilde önlem alınmasını gerektirmektedir. Bugün Dünya Endüstriyel gelişimi dikkate alındığında giderek daha fazla Şirket ve Kurum LOTO / EKED prosedürleri ve uygulamaları oluşturuyor.

Devamını oku »
SOSYAL MEDYA AJANSI 0
SOSYAL MEDYA AJANSI

Sosyal Medya Ajansı Hizmetlerimiz

Sosyal medyayı etkili olarak kullanmanın oldukça avantajlı olduğunu bilen bir sosyal medya ajansı anlayışına sahibiz. Şayet siz de sosyal medyayı etkili olarak kullanarak iş ya da özel hayatınızda önemli başarılara imza atmak istiyorsanız sosyal medya ajansı hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Sosyal medya ajansımız sizin adınıza sosyal medya hesaplarınızı yönetmektedir. Bunun yanı sıra sizlerin sosyal medyada ön plana çıkmazı sağlayacak bazı önemli kazanımlar sunabilmektedir. Günümüzde sosyal medya üzerinden mal ve hizmetlerinizi çok büyük kitlelere ulaştırmak mümkün olmaktadır. Sosyal medya sayesinde kısa bir süre içerisinde çok geniş kitlere hitap etmeniz mümkün olmaktadır. Sosyal medya ajansı hizmetleri, işlerinizin, mal ve hizmetlerinizin tanıtımını son derece verimli ve tasarruflu bir şekilde yönetir.

Sosyal medya ajansı olarak; pek çok farklı sosyal medya hizmeti alanında faaliyet göstermekteyiz. Sizlere sunabileceğimiz sosyal medya alanlarındaki hizmetleri sıralayacak olursak;

Devamını oku »
Tek Kullanımlık Yağmurluklar 0
Tek Kullanımlık Yağmurluklar

Tek Kullanımlık Yağmurluk Ürünleri

Tek kullanımlık yağmurluk ürünlerinin son zamanlarda çok fazla talep gördüğü bilinmektedir. Bu doğrultuda tek kullanımlık yağmurluk açık hava stadyumlarında ya da açık havalarda yapılan etkinliklerde ani yağmur yağışının yaşandığı durumlarda kullanılmaktadır. Bu noktada kullanım özelliği olarak oldukça pratik bir özelliğe sahip olması bu ürünün hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Bunun yanı sıra tek kullanımlık yağmurluklarının az yer kaplıyor olması da oldukça önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin kullanım özelliklerinin geliştirilmesi ve tasarımsal olarak da son derece şık bir görünüme kavuşması sayesinde tek kullanımlık yağmurluklara rağbet gün geçtikçe artmaktadır.

Ayrıca günümüz itibariyle tek kullanımlık yağmurluk fiyatları oldukça uygun fiyat koşullarına sahip olmaya başlamıştır. Bundan dolayı günümüzde tek kullanımlık yağmurluklara rağbet son derece artmış durumdadır.

Devamını oku »
Google SEO Paketleri 0
Google SEO Paketleri

SEO Paketleri Nedir ve Nasıl Oluşur?

SEO, internetin ve teknolojinin hayatımıza girmesi ile ortaya çıkan bir kavramdır. Özellikle internet kullanımının tanıtıma etkisi olarak da tanımlanabilen SEO’nun terim olarak tanımı ise arama motorlarının yardımı ile web sayfalarının taranmasıdır. Bu özellik ile arama motorları arama sonuçlarını listelemek için çalışma yaparken tıklanma sayısına göre bir sıralama yapmaktadır.

Bu durumda bir web sitesinin internet üzerinden ve arama motorundan aranma sayısının arttırılması ve bu listelemede üst sıralarda yer alması iyi bir SEO çalışması ile gerçekleşmektedir. SEO internetin ekonomik anlamda kurumlara olumlu katkısının olmadı demektir.

Bu sebeple şirketler tanıtım yapmak üzere bütçe hazırlarken SEO için de bir pay ayırmalıdırlar. Çünkü SEO çok az bir fiyat ile şirketlerin çok büyük meblağlarla yapamayacağı tanıtımları yapabilmektedir. Bunu keşfetmiş olan firmalar SEO çalışmalarını hızlandırmakta ve tanıtım için yaptıkları çalışmalara SEO paketleri için de belli bir bütçe ayırmaktadırlar. 

Devamını oku »
Opencart E-Ticaret Sitesi Paketleri 0
Opencart E-Ticaret Sitesi Paketleri

Bir E-Ticaret Yazılımı Olarak Opencart E-Ticaret Sitesi Paketleri

E-TicaretWeb sitesi dünyasında açık kaynak kodlu bir hizmet olarak öne çıkan Opencart E-Ticaret Sitesi Paketleri oldukça fazla tercih edilen hizmetlerden biridir. Bu hizmetle beraber birçok açık kaynak kodlu hizmet bulunmaktadır.

Bizde Opencart hakkında sizlere bilgi sunmak isteriz. İnternet üzerinden ürün satışı yapmayı sağlayan web sitelerine e-ticaret siteleri ve bu sitelerin kullandığı yazılımlara da script denilmektedir.

Ücretsiz açık kaynak kodlu bir e-ticaret yazılımı olan Opencart, e-ticaret sektörü içerisinde en  çok tercih edilen hazır scrtiptler arasında yer almaktadır. Geliştirebileceğiniz bir web site alt yapınız olduğu anlamına gelen açık kaynak kodlu bir e-ticaret yazılımı olması sitenizi çok avantajlı konuma getirecektir.Yani Opencart yazılımının sunduğu standart destekle birlikte yapabileceğiniz manuel müdahaleler size avantaj sağlayacaktır. Bu da birçok ekstra değişiklik ve yenilik yapabilmeniz anlamına gelmektedir.

Devamını oku »
Seo paketleri 0
Seo paketleri

SEO PAKETLERİ

 E ticaret siteleri firmaların ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırması için çok önemli bir avantajı oluşturmaktadır. E ticaret siteleri sayesinde birçok firma çeşitli masraflardan kurtularak daha az maliyete daha çok kazanç elde etmektedir. E ticaret sitelerinin sağlamış olduğu büyük avantaj her e ticaret sitesi olanın sağlayabileceği kazançlar değildir. E ticaret siteleri bazen büyük ümitlerle kurulup, hüsranla sonuçlanabilir. E ticaret sitesinden hayallerinizin yeterinde bir gelir elde etmek için oyunu kuralına göre oynamanız gerekmektedir. Dikkat etmeniz gereken çeşitli kıstaslar, uymanız gereken çeşitli kurallar vardır. 

Devamını oku »
ikaz yeleği nedir? 0
ikaz yeleği nedir?

İkaz Yeleği Nedir?

Günümüzde işçi ölümleri ölüm olayları içerisinde oldukça büyük oranda yer almaktadır. Bu ölümle sonuçlanan işçi kazalarının önüne geçebilmek adına yüzlerce önlem alınmaktadır.  İkaz yelekleri işte bu ölümlerin önüne geçebilmek için tasarlanan ürünlerden biridir. Ayrıca ikaz yelekleri tehlikeli işlerde çalışan güvenlik görevlileri, doğal afet sırasında çalışma yapan görevliler tarafından da giyilmektedir. Bu yeleğin özelliği gündüz fosforlu renginden dolayı gece de reflektörler sayesinde çalışanların rahatça fark edilmesini sağlamaktadır. Sarı, turuncu, kırmızı, mavi, yeşil olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahiptir. İkaz yeleğinin temel işlevi üzerinde bulunduğu kişinin gece gündüz fark edilmesini sağlamak ve tehlikeli durumlara maruz kalmasını engellemektir. 

Devamını oku »
SEO PAKETLERİ 0
SEO PAKETLERİ

SEO Paketleri Neye Göre Belirlenir?

SEO” İngilizce “Search Engine Optimization” kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. SEO uygulaması ile web siteleri üzerinde tarama işlemleri yapılmaktadır. Esasında SEO; arama motorlarına yönelik olarak yapılan optimizasyon ve iyileştirme çalışmaları olarak da tanımlanabilmektedir. Arama motorlarında sitenin aranma oranlarını yükselterek site tanıtımına katkıda bulunmak asıl amaçtır. SEO, site içi SEO ve site dışı SEO olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. SEO paketleri web sitesi ile ilgili yapılacak işlemlerin sayısına ve niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. SEO paketlerinin ücreti de paketin vaat ettiği hizmetin derecesine göre artmaktadır.

Devamını oku »
E-TİCARET-SİTESİ KURMAK 0
E-TİCARET-SİTESİ KURMAK

En Güncel E-Ticaret Sitesi İçerikleri Neler Olmalıdır?

İnternetin günümüzde hemen alanla ilgili hizmet ürettiği bilinmektedir. Bu doğrultuda günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan internet sayesinde günümüz itibariyle alışveriş çok daha hızlı ve pratik bir hale gelmiş durumdadır. Bu noktada son zamanlarda gündeme sıkça gelen bir kavram olarak dikkatleri üzerine çeken ‘’E-Ticaret’’ kavramı, belirli sistemler üzerinden insanların internet vasıtasıyla alışveriş yapabildiği işlemler olarak tanımlanmaktadır. E-Ticaret sitesi, esas itibariyle; gerçek ya da sanal paralarla alışverişin mümkün olduğu sistemler olarak da tanımlanabilmektedir. Ticaretin internet ortamındaki karşılığı olarak da tanımlanan E-Ticaret, ürün ve hizmet ticaretinin de yoğun olarak yapıldığı bir sektör olarak da dikkatleri üzerine çekmektedir.

Devamını oku »
İş Güvenliği Kulak Koruma 0
İş Güvenliği Kulak Koruma

İş Güvenliği Kulak Koruma

Yasalarımıza göre gürültülü kabul edilen ortamlarda çalışan kimselerin sağlıkları için iş güvenliği kulak koruma ekipmanları kullanmaları gerekmektedir. Bu kapsamda kullanılabilecek ekipmanlar ikiye ayrılmaktadır:

  • Kulaklıklar
  • Kulak tıkacı

Bu iki malzemeden birisi ile yüksek gürültüden korunabilmeniz mümkündür. Peki bu yüksek gürültüden kasıt nedir, bu ürünleri nerden temin edebilirim gibi sorularınızın cevapları için yazımızı dikkatlice takip etmeye devam ediniz.

Devamını oku »
Yukarı
Mağaza görüntüleme modundadır
Sitenin tam sürümünü görüntüle
DMCA.com Protection Status
E-Ticaret Sitesi